Bilinçaltı telkini, adından da anlaşılabileceği gibi telkinleri yani herhangi bir konudaki olumlama mesajlarının doğrudan bilinçaltına bilinçaltı telkin nasıl çalışıyor | Bio Frekans Bilinçaltı Telkinleri Nasıl Çalışıyor göndermek için kullanılan beynin mucizevi gücünü bireyin lehine çevirmesini sağlayan bir araçtır. Bilincin algılayamayacağı frekansta oluşturulan olumlama mesajları müziğe entegre edilir ve arzu edilen değişim için uzmanlar tarafından özenle hazırlanmış olması gereken olumlama mesajları bilinç bariyerini saf dışı bırakarak, doğrudan bilinçaltına ulaştırılır.

Bilinçaltı Telkinlerin (subliminal mesajların) temelinde olumlama mesajları yer almaktadır. Bu mesajlar uzmanlar tarafından ilgili sorun veya kişisel gelişim arzulanan konu odaklı özenle bireyin adına özel hazırlanarak istenilen değişim kısa sürede sağlanabilmektedir.

Örneğin toplum karşısında konuşmakta zorluk çeken bireyi , bu duruma sevk eden temel neden, kalıplaşmış, taşlaşmış bilinç altında yatan kendisiyle ve çevresiyle ilgili düşünceleridir. Kişinin kendisiyle ilgili bu olumsuz düşüncelerini değiştirmek kolay değildir, zira bilinç, dışarıdan gelen mesajların büyük bir kısmını, var olan yargılar nedeniyle bloke eder. Aslında, bu, psikolojimizin otomatik savunma mekanizması açısından önemlidir, aksi takdirde dışarıdan gelen olumlu olumsuz her türlü mesaja karşı savunmasız kalırdık. Fakat bu savunma mekanizması, bazı durumlarda kişinin aleyhine de işleyebilmektedir. Olumsuz düşünce bilinçaltında hapsedilerek, kişinin hayatını, olumsuz etkileyebilmektedir. Oldukça yaratıcı, yeni fikirlere sahip olan bir bireyin, özgüven eksikliği, ego eksikliği veya geçmişten gelen suçluluk duyguları nedeniyle, toplum önünde konuşamaması, fikirlerini dışa vuramaması, dolayısıyla içindeki potansiyelin ve performansın farkedilememesi ve sonuç olarak hak ettiği başarıyı yakalayamaması buna örnek verilebilir.

Bio-Frekans Bilinçaltı Telkinleri bu noktada, bilinçaltına ekilmiş bireyin hayatını olumsuz yönde etkileyen yanlış tohumlara veya düşünce kalıplarına alternatif pozitif düşünce kalıpları sunmaktadır. Bilinçaltı Telkinleri, bilinçaltı ile telkinin arasında bulunan ve bir nevi bilinçaltının koruyuculuğunu üstlenmiş ‘’bilinci’’ saf dışı bırakarak arzu edilen değişimin kısa zamanda gerçekleşmesine imkan tanımaktadır.